Pada hari ini di bilik merpati bersama FA/FT PKG Selangor.Objektif adalah untuk mengemaskini laman web PKG.